ข้อตกลงและเงื่อนไข

ราคา

สามารถเลือกเปลี่ยนสกุลเงินเป็น ดอลลาร์สหรัฐฯ/ยูโร/บาท ได้ในหน้า ชมสินค้า/แถบด้านข้าง

 

วิธีการชำระเงิน

สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง หรือ เลือกการชำระเงินโดยผ่านระบบ Paypal (สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้เช่นกันหากไม่มีบัญชีระบบ Paypal)

 

การจัดส่งสินค้า

คำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันชำระเงินแล้วจะทำการจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการจัดส่งในแบบอื่น เช่น การจัดส่งเป็นของขวัญ คำสั่งซื้อ และ การจัดส่งพัสดุทุกชิ้นได้รับการลงทะเบียน และ ส่งโดยบริการไปรษณีย์ไทย หมายเลขติดตามพัสดุจะแนบไปในอีเมลยืนยันการจัดส่ง สำหรับระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับปลายทาง

จัดส่งไปยังพื้นที่ ทวีปอเมริกาใช้ระยะเวลา 14-21 วันทำการ

จัดส่งไปยังพื้นที่ ทวีปออสเตรเลียใช้ระยะเวลา 30 วันทำการ หรือ มากกว่านั้น

ระยะเวลาในการจัดส่งอาจจะช้าลงในช่วงที่มีเทศกาลวันหยุดยาว

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีและอากรขาเข้า

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบภาษีนำเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในราคาสินค้า ควรตรวจสอบกับสำนักงานศุลกากรสำหรับรายละเอียดก่อนที่จะซื้อในกรณีสั่งสินค้าส่งไปยังต่างประเทศ

หากพัสดุนั้นไม่มีการอ้างสิทธิ์และส่งคืนเราจะส่งค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกครั้ง หรือ ออกเงินคืนยกเว้นค่าจัดส่งเดิม

 

ในกรณีการคืนสินค้า

ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหายกรุณาติดต่อเราภายใน 7 วันหลังการจัดส่งพร้อมรูปถ่ายจุดที่เสียหายแนบมาด้วย

หากคุณไม่พอใจกับสินค้าอย่างมาก และ ต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้ากรุณาติดต่อเราภายใน 7 วันหลังจากการจัดส่ง สินค้าจะต้องไม่ได้ถูกถอดออก และ จะต้องส่งกลับในสภาพเดิม ขั้นตอนการคืนเงินจะออกให้หลังจากได้รับพัสดุและตรวจสอบแล้ว

ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า เราไม่สามารถคืนเงินค่าจัดส่งกรณีที่มีการจัดส่งไปแล้วค่ะ

 

ในกรณีส่งเป็นของขวัญ สามารถคืนสินค้าได้หรือเปล่า ?

พัสดุที่ได้รับเป็นของขวัญนัั้นอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับชิ้นอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าถูกส่งคืนในสภาพเดิม ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่จัดส่งสินค้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าสีผลึกของหิน อัญมณี และวัสดุอื่น ๆ อาจมีลักษณะแตกต่างกันไปมากน้อยขึ้นอยู่กับหน้าจอของโทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์